Primena misaonih eksperimenata u nastavi

Primena misaonih eksperimenata u nastavi

Trajanje programa: 8 sati (jedan dan)

Redni broj u katalogu ZUOV: 554 (K2, P3)

Misaoni eksperimenti svoju primenjivost nalaze u svim nastavnim predmetima, u gotovo svim načinima izvođenja nastave, mogu da budu deo svakog metoda prenošenja i sticanja znanja, nezaobilazni su u procesu učvršćivanja i retencije znanja i pružaju neograničen prostor za inovaciju u sferama nastave, obrazovanja i vaspitanja. Kao što učenici imaju tendenciju da se „navuku“ na svoje omiljene elektronske igrice, misaoni eksperimenti pokazuju podjednaku adiktivnost u pedagoškom kontekstu, u procesu učenja i prenošenja znanja. To duguju načinu postavljanja problema, koji smesta zahteva neku reakciju, nuđenje bilo kakvog rešenja, izaziva grananje rešenja, primorava na odabir najuspešnijeg rešenja ili čak poziva na razrešenje, na odbacivanje problema kao pseudoproblema. U tom smislu, u kontekstu nastave, nema aktivnosti koja više budi intelektualnu radoznalost od misaonih eksperimenata.

Autori i realizatori

dr Mašan Bogdanovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivan Umeljić, Centar za promociju nauke

Institucija koja je podržala seminar

Centar za promociju nauke

Osoba za kontakt

Darije Janošević, djanosevic@cpn.rs; 069/122-03-19

Internet stranica

http://cpn.rs/misaonieksperimenti/

(Seminar je u katalogu ZUOV-a zaveden pod kataloškim brojem 554 (K2, P3) i akreditovan je za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu.)

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1351