JN 7 /19 Predmet javne nabavke su usluge godišnjeg servisa i održavanja vozila iz voznog parka Centra

JN 7 /19 Predmet javne nabavke su usluge godišnjeg servisa i održavanja vozila iz voznog parka Centra

 

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Zapisnik o otvaranju ponuda i Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka

Ostale aktivnosti