06.02.2020
JN 3 / 20 Predmet javne nabavke je gorivo za potrebe Centra za promociju nauke

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka

Dalje
31.01.2020
JN 2 / 20 Predmet javne nabavke su usluge servisa vozila iz voznog parka Centra

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Odluka o dodeli ugovora

Dalje
27.01.2020
JN 1 / 20 Predmet javne nabavke su usluge štampanja 4 broja časopisa „Elementi”

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka

Dalje
16.12.2019
JN 14 /19 Predmet javne nabavke je kupovina dobara – računarske opreme.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora

Dalje