CPN u Briselu

CPN u Briselu

Centar za promociju nauke je 16. januara učestvovao na događaju za umrežavanje i predstavljanje projekata u okviru programa Horizont 2020 u Briselu.

U Briselu je 16. januara organizovan jednodnevni događaj sa fokusom na umrežavanje zainteresovanih strana za potprogram Horizonta 2020 – Nauka sa društvom i za društvo (eng. Science with and for SocietySWAFS). Događaj je bio organizovan od strane organizacije SIS.net3, koja predstavlja internacionalnu mrežu Nacionalnih kontakt tačaka (eng. National Contact Points- NCPs) iz SWAFS domena, a u kooperaciji sa Evropskom komisijom.

Na početku samog događaja su bili predstavljeni aktuelni pozivi SWAFS  programa, od strane predstavnika Evropske komisije. Nakon toga, prisutni su imali priliku da učestvuju u unapred dogovorenim sastancima sa drugim učesnicima potprograma kako bi identifikovali moguće saradnike, olakšali stvaranje konzorcijuma i ušli u pripremu projekata iz SWAFS poziva.

Nauka sa društvom i za društvo predstavlja poseban potprogram Horizonta 2020 koji je osmišljen da adresira neke od ključnih društvenih izazova u Evropi, kroz izgradnju kapaciteta i razvijanje inovativnih načina za integraciju nauke i društva.  SWAFS će učiniti nauku atraktivnijom mlađoj populaciji i otvoriti dijalog ka novim aktivnostima iz oblasti nauke i inovacija. Takođe, omogućiće svim društvenim akterima (naučnoj zajednici, građanima, donosiocima odluka, predstavnicima industrije, itd.) da rade zajedno kroz čitav proces istraživanja i inovacija, kako bi bolje razumeli potrebe drugih aktera, kao i uskladili ishode sa vrednostima, potrebama i očekivanjima evropskog društva.

 

Ostale aktivnosti