Dečji naučni kamp u Kikindi

Dečji naučni kamp u Kikindi

Od 15. do 18. januara u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kikinda, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, održan je drugi po redu Dečji naučni kamp u okviru projekta SySTEM2020.

Nakon završene pustolovine u Šapcu, Dečji naučni kamp se uputio ka severoistoku Srbije, u Kikindu. Inspirisani dugogodišnjim problemom kvaliteta vode, kao i samim njenim značajem za opstanak, dvadesetoro dece šestog i sedmog razreda osnovnih škola u Kikindi i njenoj okolini okupljalo se svakog dana kako bi istraživali sve njene aspekte. Poslednjeg dana kampa, kroz raznovrsne naučne aktivnosti, čak i predstavu, publici su prikazani rezultati istraživanja.

U skladu sa interesovanjima dece oformljena su četiri tima vođena naučnim demonstratorkama – Naučni nautilusi, Akvakikinđani, Dža-bu istraživači i Prirodni kompozitori. Svaki od timova pozabavio se fenomenom vode, koja je bila sredstvo saznavanja, učenja, eksperimentisanja, druženja i zbijanja šala, a sve to kroz prizmu biologije, hemije, astronomije, tehnologije, umetnosti i igre.

Naučni nautilusi ronili su dubinama okeana, spoznajući raznoliki živi svet i njegove adaptacije. Centralno pitanje koje je izučavano bilo je „Kako (pre)živeti na velikim dubinama?“. Naizgled običan hodnik postao je okean, koji je, inače nepristupačan i mračan, poslednjeg dana kampa otkrio tajne organizama poput goblin ajkule, japanske krabe, udičarki i fotosintetskih algi. Kažu da je više ljudi bilo na Mesecu nego na tim dubinama – bar nakratko, ovaj kamp omogućio je da se ta brojka promeni.

Koristeći se laboratorijskom opremom Akvakikinđani su ispitivali hemijski kvalitet vode. Članovi tima su doneli uzorke vode iz svojih domaćinstava, te su u eksperimentu bile zastupljene vode Kikinde, Banatskog Velikog Sela i Nakova. Dužina korenčića luka arpadžika bila je pokazatelj kvaliteta vode i koncentracije štetnih materija – u vodi lošeg kvaliteta gotovo da se nije razvijao. Na osnovu dobijenih rezultata napravljena je društvena igra, čiji je cilj bio razvijanje ekološke svesti igrača. Adresirali smo problem fabrika štetnih po okolinu, naftnih bušotina i revitalizacije zemljišta oko njih. Osim toga, Kikinda je prikazana kao izvor znanja, te su se na polju muzeja mogle naći informacije o reci Galackoj, koja je nekada tekla centrom, a u biblioteci glavne karakteristike vodenog toka.

Dža-bu istraživači su marljivi i inovativni mladi naučnici koji su se posvetili izučavanju prisustva vode na različitim nebeskim telima. Podstaknuti skorašnjim požarima u Australiji, želeli su i da razviju tehnologiju koja bi se nalazila u svakom domaćinstvu i omogućila brzo i efikasno gašenje požara. Skloni programiranju i dizajniranju, članovi tima detaljno su osmislili i napravili interaktivnu instalaciju koja je predstavljena poslednjeg dana kampa.

Inspirisani kruženjem vode, Prirodni kompozitori su za posetioce pripremili nesvakidašnju predstavu. U njoj, kroz različite situacije, glavni akteri – molekuli vode, dočarali su uslove pod kojima je dolazilo do promene agregatnih stanja. Tako je prelazak iz tečnog u gasovito stanje prikazan kroz napuštanje gužve zagušljive žurke i odlazak na svež vazduh, a prelazak iz tečnog u čvrsto stanje dovodi do čudnog osećaja da su drugi oko nas veoma blizu, ali se jedva pomeraju.

U želji da što veći broj učenika širom Srbije zapliva istraživačkim vodama, ekspedicija Dečjeg naučnog kampa se nastavlja u Smederevu tokom februara, kako bi, baš kao i voda koja kruži, radoznalost i ljubav prema nauci kružili i menjali svoj oblik.

Putujuće Dečje naučne kampove Centar za promociju nauke organizuje u okviru evropskog projekta SySTEM2020, koji se bavi učenjem nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike van školskih učionica. Projekat SySTEM2020 finansira Evropska komisija u okviru programa Horizont 2020.

Autorke: Brankica Avramovska i Anđela Šaber

 

 

Ostale aktivnosti