CPN u Helsingeru

CPN u Helsingeru

Drugi radni sastanak projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije  AI Lab organizovan je u okviru Klik festivala u Helsingeru, Danska

Foto: Stine Sophie Winckel

Veliki projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije AI Lab, finansiran kroz EU program Kreativna Evropa, okuplja 13 partnera iz 11 zemalja. Jedan od njih – kulturni centar Culture Yard – bio je domaćin projektnog sastanka, organizovanog u okviru devetog izdanja Klik festivala. Ovaj festival, posvećen najpre širokom spektru heterogenih i, često, radikalnih formi savremene umetnosti – instalacije, performansi, koncerti, predavanja – sve više u svoj program uključuje radove umetnika okrenutih ka naprednim tehnologijama i naučnim istraživanjima, i mogućnostima koje one nude za umetničko izražavanje. U okviru ovogodišnjeg festivala tako se izdvojila selekcija realizovana u okviru AI Lab projekta, koja tretira i koristi mašinsko učenje, neuronauke, automatizaciju i robotiku, sa ciljem analize moguće komunikacije i odnosa spram veštačke inteligencije. Brojni umetnici, raznovrsni stvaraoci i pisci pokušali su da odgovore na konceptualno polazište ovogodišnjeg festivala koje analizira mogućnosti posthumanog, AI kontrolisanog društva.

Ovo je bila prilika i da se najave partnerski programi tokom 2019, gde se, osim centralne pozicije festivala Ars elektronika u Lincu, u septembru ove godine, izdvajaju i programi Galerije Kapelice u Ljubljani (Svet bez ljudi 2, jun 2019), CPN-a (art+neuroscience, novembar 2019) i Eksagona u Grenoblu (Eksperimenta, februar 2020).

Projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije započet je u novembru 2018. prvim radnim sastankom partnera u Beogradu. Projekat traje tri godine tokom koje će 13 organizacija realizovati više od 200 jedinstvenih aktivnosti posvećenih različitom tumačenju i vrednovanju odnosa umetnosti i veštačke inteligencije.

Ostale aktivnosti