CPN u Korku

CPN u Korku

Na Nacionalnom irskom univerzitetu u Korku održan je prvi radni sastanak projekta RRING na kome je Centar za promociju nauke jedan od partnera[:]RRING@Cork

Projekat RRING je posvećen aktuelnom evropskom konceptu Odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible Research and Innovation – RRI) koje je strateški postavljeno kao zvanični evropski okvir za nauku, istraživanja i inovacije unutar programa Horizont 2020. Cilj projekta RRING jeste mapiranje, povezivanje i osnaživanje različitih globalnih praksi koje svojim sadržajem, načelima i ciljevima odgovaraju evropskom RRI konceptu. U konačnom, RRING projekat će pokušati da uspostavi zajedničke kriterijume i nomenklaturu kroz Ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG) kako su ih proklamovale Ujedinjene nacije.

Pored Nacionalnog irskog univerziteta iz Korka, kao koordinatora projekta, i CPN-a, u projektu učestvuje 26 partnera iz čitavog sveta i sa svih kontinenata osim Australije. Posebno važnu uloga ima UNESKO, kao zvanično telo Ujedinjenih nacija za nauku i obrazovanje.

Uloga Centra za promociju nauke se umnogome oslanja na ulogu koju je Centar imao unutar velikog evropskog projekta RRI Tools, gde su mapirane dobre prakse i razvijeni alati za implementiranje RRI koncepta u različitim društvenim okvirima i među različitim profesionalnim zajednicama. Centar je u ovome projektu imao ulogu regionalnog centra za pet zemalja Jugoistočne Evrope – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija – u kojima je održano preko trideset različitih događaja. Kulminaciju je predstavljala finalna regionalna konferencija Responsible Research and Innovation Tools for Better Societies, održana u Beogradu u decembru 2016, sa oko 100 učesnika uključujući i predstavnike ministarstava obrazovanja i/ili nauke svih navedenih zemalja, kao i oba entiteta Bosne i Hercegovine.

Kroz učešće u RRING projektu, Centar će nastaviti rad sa svim regionalnim partnerima, proširiti polje delovanja i saradnje i na Rumuniju i Mađarsku, dajući jasan pečat šireg regiona Jugoistočne Evrope na evropsko i globalno mapiranje i pozicioniranje RRI koncepta i odgovarajućih praksi.

 

Ostale aktivnosti