CPN u Splitu

CPN u Splitu

U Splitu su održani radni sastanci mreže EuroScitizen 

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su u radnim sastancima EuroScitizen mreže održanim u Splitu.

Radni sastanci EuroScitizen mreže održani su u Splitu od 29. septembra do 2. oktobra. Mreža okuplja istraživače iz 35 zemalja u cilju identifikacije
strategije koja će povećati nivo naučne pismenosti u Evropi koristeći evoluciju kao model. Članove mreže čine naučnoistraživačke organizacije, univerziteti, naučni centri, istraživači u obrazovanju, edukatori i naučni komunikatori, muzejski profesionalci i mediji.

Centar za promociju nauke je jedna od istraživačkih grupa koja će se usredsrediti na neformalno obrazovanje, odnosno na učenje o evoluciji u neformalnom kontekstu. Tim CPN-a će takođe promovisati efikasnu interakciju naučne i naučnoobrazovne zajednice sa javnošću.

 

Ostale aktivnosti