Hypatia u Beču

Hypatia u Beču

U okviru projekta Hypatia, predstavnica Centra za promociju nauke prisustvovala je finalnom sastanku projekta u Beču[:]Wien_-_Neue_Hofburg

Predstavnica Centra za promociju nauke prisustvovala je finalnom sastanku evropskog projekta Hypatia  je u Beču od 16 – 17. aprila  2018. godine. CPN u ovom projektu ima ulogu treće strane i koordinatora Hypatia haba za Srbiju. Hypatia projekat bavi se promovisanjem interesovanja za nauku među mladima i podsticanjem opredeljivanja za karijere u STEM (STEM: science engineering, technology and mathematic) oblastima sa posebnim naglaskom na rodnu inkluzivnost u komunikaciji i edukaciji STEM disciplina.

Sastanak se održao u prostorijama austrijskog Ministarstva prosvete. Sastanak se mahom bavio nacionalnim planovima aktivnosti nakon završetka projekta.

 

Ostale aktivnosti