Intelektualna svojina

U utorak, 20. marta, dodeljene su nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, a član komisije bio je v.d. direktora Centra dr Jovan TrifunovićScreen Shot 2018-03-22 at 10.26.51

Na svečanosti koja je organizovana uz podršku Vlade Republike Srbije i Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, 20. marta u svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu obeležena je sto trideset peta godišnjica od potpisivanja Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine i dodeljene su nagrade za doprinose koji su ostvareni tokom 2017. godine, a jedan od članova komisije bio je v.d. direktora Centra za promociju nauke dr Jovan Trifunović.

Skup je otvorio Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, koji je tom prilikom naglasio da su inovacije ključni resurs evropske i svetske ekonomije i da je zaštita inovacija pravima intelektualne svojine suštinski važna za obezbeđenje ekonomskog rasta i stabilnosti.

Prisutnima se potom obratila Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, i istakla da je dodeljivanje nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu dobra praksa jer se nagrađivanjem inovacija, kreativnosti i znanja daje dobar primer mladim generacijama.

Na kraju uvodnog dela proslave reč je imao dr Saša Lazović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je tom prilikom rekao da je do nedavno kao rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku mogao da se uveri u značaj dugogodišnje institucionalne saradnje sa Zavodom za intelektualnu svojinu koji je primer ustanove koja čuva dugogodišnju tradiciju u zaštiti inovacija.

Screen Shot 2018-03-22 at 10.26.46

U drugom delu svečanosti dodeljene su godišnje nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za najbolji patent, industrijski dizajn, autorski rad u oblasti društveno-humanističkih nauka, pronalazak ostvaren od strane učenika srednjih škola kao i za pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova, a dobitnici nagrada su predstavili svoja dostignuća.

U kategoriji pronalazača za patent nagrada WIPO Medal for inventors pripala je Ivanu Smajloviću, doktorandu na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za pronalazak pod nazivom ”Aparatura za utvrđivanje izotposkog sastava neizmenljivih atoma vodonika i deuterijuma u uzorcima etanola i postupak za utvrđivanje autentičnosti i geografskog porekla proizvoda”.

U kategoriji za pravna lica za registrovani industrijski dizajn nagrada WIPO IP Enterprise Trophuje určena je Bojanu Bojaniću, predstavniku firme CARP SYSTEM DOO iz Zrenjanina koja je nosilac registrovanog međunarodnog industrijskog dizajna pod nazivom ”Raketa za ribolovački mamac”.

U kategoriji za autora za monografsko delo u oblasti društveno-humanističkih nauka  nagrada WIPO Medal for Creativity dodeljena je Aleksandru Luju Todoroviću, redovnom profesoru na doktorskim studijama Digitalne umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu za delo ”Diskurs novih tehnologija”.

U kategoriji za pronalazak učenika ili grupe učenika srednje škole nagrada WIPO Schoolchildren’s Trophy dodeljena ja Urošu Filipoviću, učeniku četvrtog razreda Šeste beogradske gimnazije za pronalazak ”Robotska ruka opremljena termovizijom koja masira leđa”.

Osim navedenih nagrada, koje su dodeljene na osnovu sprovedenog konkursa, dodeljena je i nagrada za izuzetno domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova u proteklih godinu dana nagrada WIPO Users’ Trophy privrednom društvu za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića Knjaz Miloš AD Aranđelovac.

Nakon uručivanja nagrada, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu je prisutnim članovima komisija za dodelu nagrada, profesoru Aleksandru Petroviću, predsedniku komisije za nagradu u kategoriji za autora, mr Srđanu Ognjanoviću, predsedniku komisije za dodelu nagrade za pronalazak učenika srednje škole i dr Jovanu Trifunoviću, članu navedene komisije, uručio zahvalnice. Zahvalnost je upućena i članovima komisije koji nisu mogli da učestvuju na proslavi, profesoru Viktoru Nedoviću, predsedniku komisije za dodelu nagrada u kategorijama za patent i dizajn, dr Danici Mićanović, članici navedene komisije, i dr Tamari Stojanović, članici komisije za nagradu u kategoriji za autora.

Elementi

NOVA CPN IZDANJA

Zima 2018/19. Centar za promociju nauke predstavlja petnesti broj časopisa Elementi.
Istražite više...

Izložbe

nauka kao događaj

Naučnopopularne CPN manifestacije i izložbe su masovne, uzbudljive i dostupne svakom. Roboti, šume, životinje, CERN, nove tehnologije i naravno, matematika, iz sezone u sezonu pokreću novi talas interakcije, zabave i znanja.

Istražite više...

Tribine

nauka kroz razgovor

Naučnopopularne CPN tribine su uvek zgodna prilika da provedete veče na kvalitetan način. Brižljivo producirane, sa zanimljivim, aktuelnim naučnim temama i uglednim sagovornicima, CPN tribine izazivaju pažnju medija i privlače veliki broj posetilaca.

Istražite više...

Planetarijum

nauka na putu

Mobilni CPN planetarijum je jedan od najznačajnijih programa Centra. Planetarijum obilazi gradove širom Republike Srbije, donoseći znanje, radost i nove horizonte za đake u udaljenim krajevima.

Istražite više...ELEMENTI