Javni poziv za kategoriju 5

Otvoren je Javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za kategoriju 5 u 2017. godini

objavaa

Centar za promociju nauke poziva sva zainteresovana naučna, naučno-stručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije da podnesu svoje prijave za realizaciju projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike iz kategorije 5, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2017. godini. Poziv je otvoren od 3.11. 2017. do 1.12.2017. godine, u 17 časova.

U okviru Kategorije 5, za koju se raspisuje Javni poziv, biće finansirana izrada eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke po zadatom idejnom rešenju.

Namena i visina sredstava

Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije. Ovim putem Centar pruža podršku raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije. Cilj Javnog poziva je i da se afirmiše dostupnost znanja u otvorenom prostoru, putem naučnopopularnih eksponata, kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 2.200.000,00 dinara, odnosno okvirno 200.000,00 dinara za svaki od gradova u kojima se već nalazi, ili će se nalaziti Park nauke.

Pravo učešća, način i rok prijavljivanja

Pravo učešća, u skladu sa Pravilnikom, imaju sva naučna, naučno-stručna društva, škole, udruženja i druge organizacije, odnosno pravna lica čiji se ciljevi ostvaruju u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada ili promocije i popularizacije nauke i tehnike. Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

Prijave se podnose elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra:www.prijave.cpn.rs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Poziv je otvoren od 3.11. 2017. do 1.12.2017. godine, do 17 časova.

Donošenje odluke

Odluka o izboru projekata koje će Centar finansijski podržati biće doneta na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za učešće. Prijava i projektna aplikacija će biti ocenjivane po četiri pojedinačna kriterijuma sa ocenom od 0 do 5:

1.     Način izvođenja: vrste materijala, način rešenja pojedinih problema u funkcionisanju eksponata, potrebe za održavanjem eksponata;

2.     Cena izvođenja: ukupna cena sa svim troškovima;

3.     Rok izvođenja: rok za izradu i postavljanje eksponata;

4.     Reference: reference izvođača i članova tima.

Odluka Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po Javnom pozivu biće objavljena 04.12.2017. godine na internet stranici Centra:www.prijave.cpn.rs.

Zbog velikog pritiska na samom kraju konkursnog roka, Centar za promociju nauke ne garantuje stabilnost sistema tokom poslednjih 48 sati prijavljivanja i savetuje da se prijave popunjavaju i podnose blagovremeno.

Centar zadržava pravo da ne dodeli finansijska sredstva, odnosno sufinansiranje projekata ili da dodeli iznos koji je manji od traženog, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava budžeta Centra.

Informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti preko pozivnog broja Centra, telefon: (011)24 00 260

Istražite više o uslovima konkursa.

Elementi

NOVA CPN IZDANJA

Zima 2018/19. Centar za promociju nauke predstavlja petnesti broj časopisa Elementi.
Istražite više...

Izložbe

nauka kao događaj

Naučnopopularne CPN manifestacije i izložbe su masovne, uzbudljive i dostupne svakom. Roboti, šume, životinje, CERN, nove tehnologije i naravno, matematika, iz sezone u sezonu pokreću novi talas interakcije, zabave i znanja.

Istražite više...

Tribine

nauka kroz razgovor

Naučnopopularne CPN tribine su uvek zgodna prilika da provedete veče na kvalitetan način. Brižljivo producirane, sa zanimljivim, aktuelnim naučnim temama i uglednim sagovornicima, CPN tribine izazivaju pažnju medija i privlače veliki broj posetilaca.

Istražite više...

Planetarijum

nauka na putu

Mobilni CPN planetarijum je jedan od najznačajnijih programa Centra. Planetarijum obilazi gradove širom Republike Srbije, donoseći znanje, radost i nove horizonte za đake u udaljenim krajevima.

Istražite više...ELEMENTI