Novi v.d. direktora CPN-a

Uz saglasnost ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Upravni odbor CPN-a imenovao je novog vršioca dužnosti direktora Centra dr Marka KrstićaIMG_5950

Odlukom Upravnog odbora Centra za promociju nauke, na sednici održanoj 31. maja 2018. godine, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministra, na period od šest meseci za vršioca dužnosti direktora Centra postavljen je dr Marko Krstić, docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Marko Krstić je rođen 1984. godine u Nišu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007, i na istom fakultetu, 2016. godine, odbranio doktorsku tezu pod naslovom Statical and dynamical characteristics of injection-locked Fabry-Perot laser diodes, kada je stekao zvanje doktora nauka elektrotehnike i računarstva. Uže oblasti njegove naučne delatnosti su kvantna elektronika i fotonika.

Od 2009. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku, gde je najpre angažovan kao saradnik u nastavi, zatim 2010. godine kao asistent, i od 2016. kao docent. U toku karijere angažovan je u izvođenju nastave na ukupno 15 kurseva, a učestvovao je i u pokretanju dva nova i reformi jednog kursa.

Objavio je više radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, učestvovao je na međunarodnim skupovima i skupovima od nacionalnog značaja, a bio je i učesnik više međunarodnih i nacionalnih naučnoistraživačkih projekata.

Učestvovao je u promociji „Međunarodne godine svetlosti“ kroz seriju naučnopopularnih predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Kolarčevoj zadužbini. Aktivni je predavač na zimskom seminaru „Primenjena elektronika“ u Petnici. Dobitnik je nekoliko nagrada za najbolje naučne radove publikovane u inostranim časopisima.

Elementi

NOVA CPN IZDANJA

Zima 2018/19. Centar za promociju nauke predstavlja petnesti broj časopisa Elementi.
Istražite više...

Izložbe

nauka kao događaj

Naučnopopularne CPN manifestacije i izložbe su masovne, uzbudljive i dostupne svakom. Roboti, šume, životinje, CERN, nove tehnologije i naravno, matematika, iz sezone u sezonu pokreću novi talas interakcije, zabave i znanja.

Istražite više...

Tribine

nauka kroz razgovor

Naučnopopularne CPN tribine su uvek zgodna prilika da provedete veče na kvalitetan način. Brižljivo producirane, sa zanimljivim, aktuelnim naučnim temama i uglednim sagovornicima, CPN tribine izazivaju pažnju medija i privlače veliki broj posetilaca.

Istražite više...

Planetarijum

nauka na putu

Mobilni CPN planetarijum je jedan od najznačajnijih programa Centra. Planetarijum obilazi gradove širom Republike Srbije, donoseći znanje, radost i nove horizonte za đake u udaljenim krajevima.

Istražite više...ELEMENTI