Projekat AI Lab pokrenut u Beogradu

Projekat AI Lab pokrenut u Beogradu

U Centru za promociju nauke je održan prvi radni sastanak projekta European ARTificial Intelligence Lab, na kome je CPN jedna od 13 partnerskih organizacija

AILab1

Najveći odobreni projekat programa Kreativna Evropa sa učešćem organizacije iz Srbije, započet je početkom novembra 2018. u Beogradu, prvim radnim sastankom konzorcijuma u kome učestvuje trinaest partnere iz raznih delove Evrope i iz Gruzije. Na predlog rukovodeće organizacije, Ars elektronike iz Linca, sastanak je održan u Beogradu, kao uvertira velikoj manifestaciji art+science+makers, proistekloj na osnovu prethodnog partnerskog povezivanja kroz projekat Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke.

Novi projekat se unekoliko nastavlja na mrežu koja mu prethodi, uz učešće šest istih partnera. Sa druge strane, novom projektu se pridružilo sedam novih organizacija, čime su mogućnosti za saradnju, zajednički rad i partnersko povezivanje podignute na znatno viši nivo.

AILab2

Iako je osnovna nit projekta European ARTificial Intelligence Lab posvećena sve složenijem i intrigantnijem konceptu veštačke inteligencije i svemu što je čini, cilj projekta je zapravo preispitivanje odnosa, vrednovanje mogućnosti i značenja AI sadržaja, i njihove transponovanje i analiza kroz savremene umetničke prakse.

Centar za promociju nauke će u naredne tri godine biti deo zajedničkih projektnih aktivnosti, uključujući otvorene pozive za umetnike i multidisciplinarne timove, organizovanje rezidencijalnih boravaka u eksternim naučnim institucijama (koje će biti naknadno potvrđene) i različite promotivne i programske događaje. Na nacionalnom nivou, Centar će realizovati tri izložbe u naredne tri godine (za 2019. je planirana postavka art+neuroscience), prateće edukativne programe i veliku međunarodnu konferenciju 2021. Posebni program predstavlja tura We Inspire You, kroz koju će nacionalni donosioci odluka, predstavnici resornih ministarstava i partnerskih organizacija, naučnici, umetnici i mediji, moći da se direktno upoznaju sa programom i aktivnostima Ars elektronike u Lincu i Galerije Kapelica i Kuće eksperimenata u Ljubljani.

Projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije traje tri godine, zaključno sa oktobrom 2021.

Ostale aktivnosti