Rezultati Javnog poziva

Dodeljena sredstva projektima promocije i popularizacije nauke u 2012. godini

Upravni odbor Centra za promociju nauke doneo je u četvrtak, 10. maja, Odluku o finansijskoj podršci projektima promocije i popularizacije nauke u 2012. godini. Ovom odlukom su za promociju nauke dodeljena dvostruko veća finansijska sredstva u odnosu na prethodnu godinu.

Na Javni poziv za finansijsku podršku za 2012. godinu elektronskim putem prijavilo se 163 udruženja, naučnoistraživačkih i drugih organizacija registrovanih u Republici Srbiji. Nakon zatvaranja Javnog poziva ustanovljeno je da je 135 prijavljenih projekata tehnički ispravno, dok je 28 elektronskih prijava poslato nepopunjeno, te one nisu razmatrane.

Sadržaj prijava blagovremeno je obrađen u Centru za promociju nauke, ali se na odluku Upravnog odbora čekalo jer ukupan iznos sredstava, opredeljenih za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke, nije prenet Centru od za to nadležnih institucija. Uprkos tome što to nije učinjeno ni do 10. maja, Centar za promociju nauke je ipak doneo odluku o raspodeli sredstava, budući da bi dalje odlaganje bitnije ugrozilo realizaciju većine projekata. Stoga će, nakon što organizacije čiji su projekti dobili finansijsku podršku zaključe ugovor sa Centrom, sredstva biti uplaćivana po hitnom postupku, ali onim tempom kojim budu prenošena na račun Centra.

Odluku o sredstvima podrške doneo je Upravni odbor kome predsedava prof. dr Miomir Korać. Nakon što su detaljno razmotrene sve prijave, Upravni odbor je doneo jednoglasnu odluku da se finansijska podrška dodeli za ukupno 88 projekata promocije i popularizacije nauke. Istovremeno, Upravni odbor je odlučio da odbije 47 prijava, za koje je ustanovljeno da su podnete sa nepotpunom dokumentacijom ili da ne zadovoljavaju kriterijume Javnog poziva.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava u ovoj godini iznosio je 30.000.000 dinara, što je dvostruko više u odnosu na 2011. godinu, kada je po istom osnovu finansirano 33 projekta. Međutim, nije bilo moguće dodeliti sredstva u onom iznosu u kom su tražena kroz projekte budući da ta suma iznosi 143 miliona dinara i daleko prevazilazi raspoloživa sredstva. U skladu sa tim, a razmatrajući finansijski plan svakog od predloženih projekata, Upravni odbor je raspodelio sredstva tako da se svi prihvaćeni projekti ili bar njihove vitalne aktivnosti mogu realizovati.

Vođen idejom da pomogne što širi krug organizacija i podrži što veći broj kvalitetnih inicijativa, Centar za promociju nauke će podržanim projektima, u skladu sa mogućnostima, pružiti i drugu raspoloživu nematerijalnu pomoć kako bi se osiguralo njihovo sprovođenje. U međuvremenu, sve organizacije čijim je projektima finansijska podrška dodeljena biće kontaktirane kako bi sklopile ugovor sa Centrom za promociju nauke.

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 10. maja 2012, Centar za promociju nauke ovim putem obaveštava sve organizacije koje su se prijavile na Javni poziv za finansijsku podršku da su sredstva raspoređena na sledeći način:

Lista projekata koji su dobili finansijsku podršku u 2012. godini

Lista projekata koji nisu dobili finansijsku podršku u 2012. godini

Elementi

NOVA CPN IZDANJA

Zima 2017/18. Centar za promociju nauke predstavlja jedanaesti broj časopisa Elementi.
Istražite više...

Izložbe

nauka kao događaj

Naučnopopularne CPN manifestacije i izložbe su masovne, uzbudljive i dostupne svakom. Roboti, šume, životinje, CERN, nove tehnologije i naravno, matematika, iz sezone u sezonu pokreću novi talas interakcije, zabave i znanja.

Istražite više...

Tribine

nauka kroz razgovor

Naučnopopularne CPN tribine su uvek zgodna prilika da provedete veče na kvalitetan način. Brižljivo producirane, sa zanimljivim, aktuelnim naučnim temama i uglednim sagovornicima, CPN tribine izazivaju pažnju medija i privlače veliki broj posetilaca.

Istražite više...

Planetarijum

nauka na putu

Mobilni CPN planetarijum je jedan od najznačajnijih programa Centra. Planetarijum obilazi gradove širom Republike Srbije, donoseći znanje, radost i nove horizonte za đake u udaljenim krajevima.

Istražite više...ELEMENTI