RRI TAIEX radionica u Klubu

RRI TAIEX radionica u Klubu

U Naučnom klubu Centra za promociju nauke održana je dvodnevna radionica posvećena EU konceptu Odgovornog istraživanja i inovacija

Foto: Vladimir Cicvara

U Naučnom klubu Centra 17. i 18. decembra održana je jedinstvena RRI radionica (Responsible Research and Innovation) na ovim prostorima. Događaj posvećen programu Horizont 2020 su zajednički organizovali Centar za promociju nauke i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz finansijsku podršku TAIEX instrumenta Evropske komisije.

Skupu je prisustvovalo oko 30 istraživača i naučnih radnika, tj. profesionalaca u nauci, istraživanju i obrazovanju, koji imaju želju i cilj da se uključe u evropske programe i razvijaju sopstvene projekte.

Na radionici su govorili prof. dr Uduak Arčibong, Univerzitet u Bredfordu, Velika Britanija, prof. dr Aleksander Gerber, Univerzitet Rajna Val, Nemačka, Norbert Štajnhaus, Bonn Science Shop, Nemačka, i Margo Beci, Agencija za promociju evropskih istraživanja, Italija. Svi predavači su vodeći eksperti i koordinatori projekata koji se bave određenim aspektim koncepta Odgovorno istraživanje i inovacije, poput GENOVATE i NUCLEUS-a, kao i predstojećeg projekta u kome učestvuje i CPN – TeRRIFICA-e.

Tokom interaktivne dvodnevne radionice prisutni su imali priliku da kroz vežbe, pitanja i odgovore uz otvorenu diskusiju prošire svoja postojeća i steknu nova znanja, kao i da dobiju savete i ideje za osmišljavanje budućih aplikacija. Učesnici su kroz napredan metod obuke ”Učenje kroz iskustvo” dobili korisne savete od eksperata koji su podelili svoj praktičan rad sa RRI konceptom.

Događaj je finasiran iz programa TAIEX koji predstavlja instrument jedinice Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, i ima zadatak da osigura kratkoročnu pomoć u usklađivanju, primeni i sprovođenju zakonodavstva Evropske unije. Centar će u narednim mesecima organizovati još jednu TAIEX radionicu posvećenu etičkim pitanjima u nauci i istraživanjima.

Foto: Vladimir Cicvara

Ostale aktivnosti