Sastanak konzorcijuma projekta SySTEM2020

Sastanak konzorcijuma projekta SySTEM2020

U Milanu je tokom septembra održan sastanak međunarodnih partnera na projektu SySTEM2020

U okviru projekta SySTEM2020 koji Centar za promociju nauke sprovodi sa nizom međunarodnih partnera u oblasti naučne komunikacije održan je sastanak konzorcijuma u Milanu 19. i 20. septembra. Projekat vodi Naučna galerija iz Dablina (Science Gallery Dublin), a na ovom sastanku su u ime Centra za promociju nauke učestvovale dr Tanja Adnađević, rukovodilac programskog sektora, i Jelena Joksimović, stručna saradnica u ovom sektoru.

Sastanak je održan u Muzeju nauke i tehnologije „Leonardo da Vinči“, koji je jedan od partnera na projektu. Razmenjene su ideje o istraživačkom aspektu projekta i pripremljeni planovi za naredni period u kom će Centar za promociju nauke sprovesti niz dečjih naučnih kampova širom Srbije, uključujući čak 200 dece u naučne aktivnosti, a prateći istovremeno kako se razvija njihovo učenje STEM disciplina van školskih učionica.

Već 19. oktobra u Naučnom klubu Beograd biće organizovana Mala naučna ekspedicija u okviru koje će deca, kroz STEM discipline, imati priliku da istraže niz lokacija u užem centru Beograda.

Ostale aktivnosti