SASTANAK PROJEKTA SCIENTIX U LUVENU

SASTANAK PROJEKTA SCIENTIX U LUVENU

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su 24. septembra na finalnom sastanku trećeg ciklusa projekta Scientix, održanom u Luvenu kraj Brisela

Poslednji radni sastanak trećeg ciklusa projekta Scientix održan je u Luvenu kraj Brisela 24. septembra 2019. European Schoolnet, organizacija koja koordinira aktivnostima ovog projekta, okupila je predstavnike devet zemalja u kojima deluju nacionalne kontakt tačke. Na sastanku su prikazana dostignuća projekta u prethodne tri godine, analizirani postignuti rezultati i najavljen budući, četvrti ciklus projekta koji će pokriti period 2020-2022. Projekat Scientix se po posebnoj liniji direktno finansira iz najvećeg evropskog okvirnog programa za nauku i istraživanja – Horizont 2020.

Od 2017. godine, kada je Centar za promociju nauke postao nacionalna kontakt tačka projekta Scientix za Srbiju, održano je oko 50 raznovrsnih programa širom zemlje, na kojima se, zajedno sa 28 nastavnika – Scientix ambasadora, radilo na širenju svesti o značaju i relevantnosti STEM disciplina u savremenom obrazovanju, kao i na predstavljanju mogućnosti koje Scientix pruža za unapređenje nastave.

Ostale aktivnosti