ГРАДИМО ЗАЈЕДНО

Опис пројекта:

У природи постоји велики број талентованих градитеља које због способности мењања животне средине и обликовања еколошких ниша, називамо инжењерима екосистема. Овај пројекат повезаће различите врсте градитеља: људе, социјалне инсекте, корале и пауке, како би се подстакли на сарадњу и заједно пронашли решења за глобалне изазове настале услед недостатка међусобне комуникације.

Building together пружа различитим биолошким врстама слободу да изаберу како желе да наставе изградњу започете структуре и тиме дају свој допринос заједничкој грађевини. Уместо да само посматрамо и имитирамо структуре различитих „врста градитеља“, жеља нам је да мапирамо реакцију организама на грађење и начин на који они стварају, као и да унапредимо наш процес пројектовања и грађења учењем и преузимањем различитих принципа из природе.

Биографија:

Удружење Bio2Arh окупља научнике, уметнике, инжењере и све који желе експериментално да истражују спој уметности и научних дисциплина, као и њихов утицај на друштво. Рад удружења обухвата истраживање примене биолошких организама у архитектури, практична решења еколошких проблема у савременом животу и преиспитивање утицаја различитих организама на животну средину.

Tim Bio2Arh су:

Ана Тодосијевић, Бојан Кениг, Давор Панчић, Николина Донкор и Филип Тодосијевић

www.bio2arh.org

У сарадњи са: Reefroom из Београда, NS Exotics из Новог Сада, Elplin d.o.o. из Београда, и Мејкерс спејсом Научног клуба ЦПН-а

Стручни консултанти:

Мирољуб Панчић и Радиша Обрадовић, пчелари; Иван Умељић, Жељко Динчић, Мирјана Утвић, Радослав Тодосијевић.