ДУГ КАО ДИЈАБЕТЕС

Опис пројекта:

Како да осећамо и мислимо о аветима попут климатских промена, глобалних миграција, Big Data интернета и високофреквентних финансијких трансакција? Налик на сабласти без форме, ови сложени процеси, ма колико се чинили апстрактним, на наше животе утичу свакодневно и свеобухватно. Како да причамо о њима? Како да их представимо нашем духу и нашем телу?

Јавни дуг Републике Србије једна је од таквих авети: неопажљив, а свепрожимајућ. Како дуг доживети властитим метаболизмом? Као стилска вежба из визуелизације података, рад пред вама у игру представа уводи чулне метафоре: шећер и дуг, кафу и ритуални ужитак, слатку дрогу и колективни луксуз, дијабетес и финансијску колонизацију.

Биографија:

Урош Крчадинац је трансдисциплинарни креативни истраживач, аутор и едукатор. Његов рад признали су међународни уметнички фестивали, конференције, магазини и научни часописи попут re:publica, International Digital Media and Arts Association, Creative Review, IEEE Transactions on Affective Computing и IEEE Transaction on Human-Machine Systems. Одбранио је докторат у области информатике (AI Lab, ФОН, Универзитет у Београду). Предаје дигиталну уметност и рачунарство на Департману за дигиталне уметности Факултета за медије и комуникације у Београду.

У сарадњи са: др Ана Ђорђевић, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Универзитет у Београду и проф. Др Сања Филиповић, Универзитет Сингидунум.