ЖИВИ ПРЕДЕЛИ

Опис пројекта:

Мултимедијална инсталација је наставак фото-серије Genius Loci из 2017, настала проучавањем инфрацрвене (IR) фотографије, рециклаже, ботанике и приступа „уради сам“.

Инсталација је израђена од новинског папира са семењем биљака која су одабрана тако да симболички, естетски и експериментално чине заокружену целину заједно са црно-белим пејзажем. Одабрани предео тамне воде, белог успаваног стења и паперјасто суве јадранске вегетације настао је услед осетљивости филма на инфрацрвени спектар. Сунце својим светлом храни биљке које после ослобађају IR спектар у најтоплијем делу дана. Светлост буди успаване клице у самој фотографији које након сазревања настављају свој животни циклус ван галеријског простора.

Као посматрачи ове инсталације уметност доживљавамо кроз блискост са природом, атмосферу пејзажа, и фотографију која представља земљу којој ће се убрзо вратити.

Биографија:

Милица Николић је визуелна уметница која ради на пољу експерименталних техника фотографије и дизајна уз уважавање основних начела заштите културних добара. Након завршеног Факултета примењених уметности у Београду 2010, њени радови приказани су на Токијском универзитету фотографије, док је самостално и групно излагала у више земаља.

Сарадница на пројекту: др Драгана Матекало, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Универзитет у Београду.