ИНТИМНОСТ

Опис пројекта:

Интимност је интерактивна инсталација сачињена од око три стотине оптичких влакана која у стању мировања емитују топлу розе светлост уз помоћ ЛЕД сијалице са којом су повезана. Испод влакана налази се интерфејс са сензором који у контакту са људским дланом детектује срчани пулс. Читава инсталација реагује ритмичним треперењем светала усклађеним са пулсом особе са којом је у интеракцији.

Рад је настао као плод једногодишњег истраживања из области генеративне уметности, уметничког потенцијала програмирања, спајања медицине и уметности, и испитивања могућности које нуде сензори. Ова интерактивна инсталација не функционише на релацији питање – одговор, већ на ненаметљив начин доводи посетиоце у стање појачаног осећаја повезаности са самим собом, истовремено индукујући осећаје присутности и уземљености који реципијента инспирише на размишљање и интроспекцију.

Биографија:

Исидора Пејовић завршила је основне студије на Факултету драмских уметности 2015., а мастер студије на Факултету ликовних уметности, на смеру Нови медији 2018. године. Бави се односима између човека, друштва и уметности, истраживање врши кроз разне дигиталне медије, а тренутни фокус је на видео-играма. Налази инспирацију у свакодневном окружењу и феноменима који су интегрални део живота у граду.

Сарадница на пројекту: др Милица Велимировић, Владимир Вулићевић, Медицински факултет, Универзитет у Београду