СИМФОНИЈА ТЕЛА

Опис пројекта:

Ова интерактивна инсталација је химера/аватар аутора и рефлексија нас самих једних у другима. Рад Body Symphony уз помоћ сензора ослушкује нас и наша тела, рефлектује информације прикупљене о нама – он је наше „искрено огледало“.

Ова инсталација је инспирисана аутоимуним болестима, леком „Симпони“ и људима оболелих од аутоимуних болести, за које се каже да су превише емотивни и превише емпатични.

Инсталација укључује сет од 500 инјекција биолошког/имунотерапијског лека „Симпони“. Уз помоћ софтвера и сензора инсталација/аватар покушава да нас „прочита“, да буде „емпатична“, да „осети“ како се осећамо, шта нам се дешава у организму и како то све звучи. Скулптура генерише аудио-визуелне одоговоре, у овом случају  „Симпони“ симфонију, односно Body symphony.

Биографија:

Милијана Комад, докторанд дигиталних уметности, пионир је у ИТ-ју и у иновацијама на пољу дигиталне уметности. Учествовала је на бројним такмичењима и хакатонима из ИТ технологија, где је остварила значајне резултате у земљи и иностранству. Бави се дигиталним дизајном (веб-дизајном, UI/UX дизајном, 3D артом и анимацијом, VR/AR/MR, специјалним ефектима за рекламе и филм, графичким и индустријским дизајном) и креира мултимедијалне радове. Главна област коју проучава и чиме се води њена филозофија се заснива на трансхуманизму, а служи се симулацијом и симулакрумом. Излагала је своје радове у Риму, Милану, Љубљани и Београду.

Сарадници на пројекту:

Мултимедијална уметница: Лавослава Бенчић, магистар медијских уметности и пракси;

Мултимедијски кодер: Борис Посавец, embedded software developer;

3Д принт/скен, фото, костимограф, wearable дизајнер: мр Милош Момчиловић, мр Небојша Нишавић, мр Ивона Ђорђевић, мр Катарина Ивакић.

Велико хвала:

Институту за реуматологију – Београд, др Валентини Штулић,

као и особљу дневне болнице: Биљани Арсин, Ивани Нешић, Слободану Живковићу, Филипу Михајлову, Сањи Вешовић, Особљу 4б и Особљу биолошке терапије.

Техничка подршка: Милорад Боро, Богдан Брковић,  Thomas Rauhut, Јово Комад, Вуко Матовић, Данило Кузман, Соња Жарковић