Hello vvvvorld

Трајање:

Ауторка: Александра Јованић

Локација: Мекерс спејс
Време: 29. новембар од 16 часова и 3. и 6. децембар од 18 часова

Бројеви су у сржи сваког уметничког рада који користи дигиталну технологију. Рачунар види само јединице и нуле, и све што му говоримо на крају мора бити преведено у овај машински језик. Како онда рачунар види опажаје које му преносимо кроз сензоре који детектују окружење, или код који му пишемо? Какав је дијалог између аналогне и дигиталне реалности? Користећи програмски језик vvvv (визуелно програмско окружење) учесници ће у реалном времену трансформисати велике количине података који стижу са најразличитијих сензора (микрофон, ардуино сензори, кинект, leapmotion) у дигитална интерактивна окружења. Погледајте свет очима рачунара.

Пријаве трају до 18. новембра

Број места на радионици је ограничен и за учешће се можете пријавити овде.