ZEA MAYS

Опис пројекта:

Поставка укључује одабрани облик живота, електромеханичке подсистеме, систем мониторинга, биохемијске процесе, и тежи да покаже шта је живот у савременом добу и трага за условима који му омогућавају опстанак у савременим стресним околностима. Кључне речи рада су савременост, антропоцен, живот, постојање, биоарт.

Zea Mays је трансдисциплинарно истраживање које проверава утицај органских киселина на NADPH зависне редокс-реакције плазма мембране ћелија корена кукуруза. Слободни радикали представљају комуникациони систем, односно индикаторе за стрес захваљујући којима биљка опстаје у окружењу које јој је дато.

Биографије:

Драгољуб Димитријевић, дипломирао на Биолошком факултету. Ангажован је као истраживач у Иновационом центру Института за физику, где реализује своју докторску тезу. Бави се материјализовањем постхардвера за трансдисциплинарне научне пројекте. Вук Валтер дипломирао на IUAV (Università Iuav di Venezia), истражује поље концептуалне пејзажне архитектуре. Уметничко истраживање Милице Ћебић, која је докторирала на ФЛУ, има изражен епистемолошки карактер који припада домену онтологија укрштајући контекстуално и концептуално различите регистре.