ArtScience Forum na Filozofskom fakultetu

ArtScience Forum na Filozofskom fakultetu

Prvi neformalni razgovor o ArtScience kulturi u Srbiji održan je u petak, 24. maja, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za andragogiju

U okviru projekta ArtScience Forum, baziranog u Lajdenu, Holandija, koji vodi umetnica i istraživačica Katarina Petrović, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, u petak, 24. maja, organizovan je kick-off događaj sa ciljem pokretanja dugoročne saradnje među pozvanim akterima i institucijama, kako bi se formulisao dalji program i teme za buduće forume planirane za septembar i oktobar ove godine.

ArtScience Forum je platforma za otvorenu diskusiju i kritičku refleksiju o ArtScience praksama danas, uz nameru da se pokrene šira rasprava i izgradi zajednica različitih aktera koja će kroz svoju raznovrsnost, kritičko i spekulativno razmišljanje redefinisati postojeće kulturne, naučne i socio-političke strukture.

Ovaj skup je poslužio kao podsticaj da se javnosti pruži oflajn i onlajn mesto sastajanja, prostor za diskusiju i povezavanje u kontekstu istraživanja/rada na međi umetnosti, nauke, humanističkh nauka i društva.

 

Ostale aktivnosti