Bizika ljudskog oka

Bizika ljudskog oka

Radionice u okviru projekta „Bizika ljudskog oka“ koji je odobren i podržan na konkursu Centra za promociju nauke Beograd, realizovane su u prostorijama Naučnog kluba u Užicu 07.03.2019 godine

Cilj ovog projekta je popularizacija nauke i upoznavanje učenika sa zakonima geometrijske optike, morfologijom i anomalijama oka kroz niz demonstrativnih ogleda, što učenicima približava gradivo koje uče u školi.

Na četiri radionice učestvovali su učenici i nastavnici iz Oš „Dušan Jerković“, OŠ „Prva osnovna škola“, OŠ „Bogosav Janković“ i Oš „Slobodan Sekulić“ sa svojim nastavnicima prisustvovali radionicama.

Nakon edukativnog dela i kratke prezentacije učenici su izvlačili kartice sa zanimljivostima gde su se imali priliku da se saznaju neke nove i zanimljive stvari o ljudskom oku. Nakon toga se prešlo na eksperimentalni deo gde je učesnicima demonstriran 3D model oka. U kreativnom delu radionice učenici su bili podeljeni u grupe i imali su zadatak da naprave model ljudskog oka od materijala koji su dobili od edukatora, a kasnije su slagali slagalicu ljudskog oka i upoznali sa  optičkim setom putem koga im je demonstriran rad ljudskog oka sa aspekta fizike. Završni deo radionica činio je kviz i dodela diploma učesnicima radinica.

 

Ostale aktivnosti