CPN na Svetskom naučnom forumu u Budimpešti

CPN na Svetskom naučnom forumu u Budimpešti

Na događaju koji su od 20. do 23. novembra organizovali UNESKO i Mađarska akademija nauka učestvovali su i novinari CPN-a.

 Svetski naučni forum u Budimpešti pod nazivom „Nauka, etika i odgovornost“, održan je po deveti put i trajao je od 20. do 23. novembra. Ovaj događaj, koji je organizovao UNESKO zajedno sa Mađarskom akademijom nauka, okupio je naučnike, donosioce političkih odluka, naučne  komunikatore i predstavnike nauke, društva i privrede iz čitavog sveta kako bi raspravljali o etičkim izazovima pred koje nas stavlja razvoj nauke i tehnologije. Na Svetskom naučnom forumu učestvovali su i novinari Centra za promociju nauke.

Na svečanom otvaranju događaja publici su se obratili Laslo Lovas, predsednik Mađarske akademije nauka, Janoš Ader, predsednik Republike Mađarske, Šamila Nair-Beduel, pomoćnica generalnog direktora UNESKO-a, Daja Redi, predsednica Međunarodnog naučnog saveta (ISC), Margaret Hamburg, predsednica Odbora AAAS-a i Bongikosi Nzimande, južnoafrički ministar za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju. Zatim je UNESKO-ovu Kalinga nagradu za popularizaciju nauke Nair-Beduel uručila čuvenom australijskom novinaru i naučnom komunikatoru Karlu Krušelnickom. Na kraju dana, sjajno predavanje održao je Peter-Paul Verbek, holandski filozof tehnologije i predavač na Univerzitetu u Tventeu, koji je govorio o tome kako tehnologija menja čoveka, na koji način utiče na njegovo ponašanje i kakve sve to etičke implikacije može da ima.

Drugog dana, o temi „Postoje li etičke granice u onome što nauka može da postigne ili čemu treba da teži?“, u Mađarskoj akademiji nauka govorili su Margaret Hamburg, Helena Nader, potpredsednica Brazilske akademije nauka, Aleksandar Kaganski, direktor ruskog Centra za genomiku i regenerativnu medicinu, Tajron Grandison, predsednik Odbora Instituta Data-Driven i Kjersti Lone, kriminolog i sociolog prava sa Univerziteta u Oslu. Istog dana, održano je još nekoliko sjajnih predavanja o tome „Kako nauka podržava demokratiju kroz realističniju sliku ljudske prirode?“, „Šta će biti ljudi nakon editovanja genoma ljudskih embrionalnih matičnih ćelija“, šta je to „Održiva poljoprivreda“ i „Rodna jednakost u STI: etičko pitanje“.

Foto: WFSJ

Foto: WFSJ

O temi „Etičko ponašanje nauke“ trećeg dana govorili su Šeril Hendriks, predsednica Departmana za poljoprivrednu ekonomiju, proširenje i ruralni razvoj sa Univerziteta u Pretoriji, Indira Nat, članica Indijske akademije nauka, Kuariša Abdul Karim, pomoćnica naučnog direktora Centra za program istraživanja HIV-a iz Južne Afrike, Čieko Asakava, članica IBM-a, Li Ženšen, članica Kineske akademije nauka, i Mihael Saliba, profesor sa Tehničkog univerziteta u Darmštatu. Ovu sesiju moderirala je Milica Momčilović, predsednica Svetske federacije naučnih novinara i novinarka RTS-a. Istog dana, pomenuta federacija organizovala je debatu na temu „Kada politika i nauka dođu u sukob, treba li naučni novinar da bira stranu?“. Pored ovih sadržaja, bilo je i predavanja o etici u naučnoj komunikaciji, ljudskim pravima u nauci, astronomskim istraživanjima novih planeta i mnogim drugim temama.

Foto: WFSJ

Foto: WFSJ

Poslednjeg dana, najviše reči bilo je o naučnoj diplomatiji i nauci kao medijatoru između zavađenih strana. U zgradi mađarskog parlamenta, okupljenima su o naučnoj diplomatiji govorili Oršolja Pačai-Tomašič, državni sekretar u mađarskom Ministarstvu spoljnjih poslova i trgovine, Odri Azulai, generalni direktor UNESKO-a, Elmer Vilijam Kolglazijer, glavni urednik časopisa „Nauka i Diplomatija“ (AAAЅ), Katalin Bođai, ambasadorka Mađarske misije pri Ujedinjenim nacijama, Njeno kraljevsko visočanstvo Sumaja bin el Hasan, predsednica Kraljevskog naučnog društva Jordana, i mnogi drugi. Na kraju je usvojena Deklaracija devetog Svetskog naučnog foruma iz 2019, koja se bavi odnosima nauke, etike i odgovornosti.

Foto: WSF Budapest 2019

Prvi Svetski naučni forum održan je u Budimpešti pre 20 godina – kada je usvojena Deklaracija o nauci i upotrebi naučnog znanja – tako da je ovogodišnji događaj predstavljao jednu vrstu jubileja. Sledeći forum održaće se 2021. godine u Južnoafričkoj Republici.

 

 

 

Ostale aktivnosti