CPN na Klimatonu

CPN na Klimatonu

Na manifestaciji Climathon Belgrade, održanoj 8 i 9. februara, predstavljene su citizen science aktivnosti u domenu akcije za klimu, koje Centar sprovodi kroz međunarodni projekat TeRRIFICA.

 U Beogradu je 8 i 9. februara održan Climathon Belgrade, najmasovnija kolektivna klimatska akcija koja se dešava u preko 145 gradova i 55 zemalja na svim kontinentima.

Intezivni dvodnevni program predavanja i radionica privukao je studente, stručnjake i startapove sa željom da pomognu našem gradu u rešavanju klimatskih izazova i podizanju ekološke svesti. Dve pune sale zgrade Uprave grada Beograda bile su stecište interdisciplinarnog nadmetanja, a najbolji timovi su izašli pred predstavnike grada sa kreativnim rešenjima, nastalim uz mentorstvo istaknutih domaćih stručnjaka iz relevantnih oblasti.

Događaj je realizovan od strane lokalnog Climathon organizatora ChaOS i niza partnera, kroz grant EIT Climate-KIC – evropske zajednice za znanje i inovacije i podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije.

U okviru plenarnog dela događaja, dr Marjana Brkić, savetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju, je prisutnima predstavila citizen science aktivnosti u domenu akcije za klimu, koje Centar sprovodi kroz projekat TeRRIFICA. U okviru ovog međunarodnog projekta, finansiranog iz okvira finansiranja Horizont 2020, razvijena je mapa pomoću koje će stanovnici šest pilot regija Evrope, među kojima je i Beograd, moći da iskažu subjektivne izazove sa kojima se susreću u svojim gradovima u vezi klimatskih promena.

Više o projektu TeRRIFICA i mapiranju u Beogradu saznajte na: http://belgrade.terrifica.eu/

Ostale aktivnosti