CPN u Briselu

CPN u Briselu

Predstavnice Centra prisustovale su OPEN PMkonferenciji održanoj 1. i 2. februara u Briselu

[:]BERLEYMONT-HEADQUARTERS_EUROPEAN_COMMISSION-BRUSSELS-Dr._Murali_Mohan_Gurram_(1)

Konferencija pod nazivom OPEN PM2 2018 održana je 1. i  2. februara ove godine u prostorijama Evropske komisije u Briselu. Konferencija je podržana od strane vodećih institucija Evropske unije, i okupila je njihove predstavnike, predstavnike državnih uprava zemalja članica, pružaoce usluga i stručnjake za upravljanje projektima. Osnovni cilj jeste bila razmena znanja i iskustava u uspostavljanju i korišćenju PM2 metodologije u svim organizacijama koje rade na raznovrsnim projektima finansiranim kroz evropske fondove.

Centar za promociju nauke na ovoj konferenciji predstaljale su Dubravka Vejnović, rukovodilac Sektora za saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama, i Marina Matović, savetnica za finansijske poslove u Sektoru za međunarodnu saradnju.

Ostale aktivnosti