CPN na sastanku pregovaračke grupe za nauku i inovacije

CPN na sastanku pregovaračke grupe za nauku i inovacije

Redovni godišnji sastanak Pododbora za istraživanje i inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku održan je 20. i 21. juna u Briselu

Sastanak Pododbora posvećen pitanjima nauke, istraživanja i inovacija održan je 21. juna, uz prisustvo, sa srpske strane, šefice pregovaračkog tima Republike Srbije, dr Tanje Miščević, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Viktora Nedovića, i dr Marije Kuzmanović, pomoćnice ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U ime Centra za promociju nauke, sastanku je prisustvovao Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju.

Pored analize redovnog izvešataja i razmatranja ključnih indikatora statusa nauke u Srbiji u kontekstu pristupnih pregovora – uspešnost i korišćenje sredstava u okviru programa IPA i Horizont 2020, priprema Strategije pametne specijalizacije, delovanje Inovacionog fonda, usvajanje novog Zakona o nauci i istraživanjima – najavljeni su i budući koraci u daljem produbljivanju odnosa i punoj integraciji srpske naučne zajednice unutar programa i struktura Evropske Unije.

Centar za promociju nauke je apostrofiran u kontekstu podrške realizaciji programa Horizont 2020 u Srbiji. Izdvojeni su i promocija istraživačkih i multidisciplinarnih inovacija i saradnji na evropskom nivou, sa ciljem uspostavljanja društva zasnovanog na znanju i vrednostima naučne kulture.

U nastavku su predstavljeni i nastanak i razvoj Centra, programske, medijske i izdavačke aktivnosti, Mreža naučnih klubova u Srbiji, kao i međunarodna saradnja i EU projekti u kojima Centar učestvuje. Poseban naglasak je stavljen na organizaciju prvog događaja Science Meets Parliaments u Srbiji 10. jula 2019, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Objedinjenim istraživačkim centrom Evropske komisije.

Ostale aktivnosti