CPN NA SMART CITIES RAZGOVORIMA NA KOLARCU

CPN NA SMART CITIES RAZGOVORIMA NA KOLARCU

CPN je u Kolarčevoj zadužbini 19. novembra 2019. učestvovao na tribini o primeni naprednih tehnologija i inovativnih rešenja, kulturnoj politici i širenju naučnih znanja.

U okviru ciklusa tribina Pametni Kreativni Uzbudljivi gradovi, koju Kolarčeva zadužbina realizuje u saradnji sa UNESKO katedrom na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i uz podršku OEBS-a, razgovaralo se o primeni naprednih tehnologija i inovativnih rešenja, kulturnoj politici i razvoju, i primeni i širenju naučnih znanja kroz angažman lokalnih eksperata i povezivanje raznovrsnih aktera. Ispred CPN-a, na konferenciji je učestvovao Dobrivoje Lale Erić koji je predstavio aktivnosti unutar projekata TeRRIFICA i Evropska laboratorija veštačke inteligencije, uz poseban naglasak na dosadašnjim art+science programima, razvijanju i podršci različitim klimatskim akcijama, i suštinskom integrisanju nauke i naučnih znanja u lokalnu zajednicu.

Na skupu je učestvovao i Dominik Vajs, direktor organizacije Smart City Vienna, koji je predstavio bečka iskustva. Posebno je elaborirana odluka gradske uprave da svoj dalji razvoj usmeri u pravcu koncepta pametnih gradova, fokusirajući se na teme i modele koji su, u kulturnom i inovativnom smislu, bliski duhu grada Beča i mogućnostima koje postoje u lokalnoj zajednici. Biljana Mickov iz Centra za kulturu Vojvodine predstavila je primere lokalnih kulturnih praksi, upoređujući ih i sa evropskim, pa i svetskim iskustvima, uz najavu potencijalnih budućih smernica. Skupom je moderirala dr Ljiljana Rogač Mijatović, naučna saradnica i predavač na UNESKO-voj katedri za kulturnu politiku i menadžment na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Događaj u Kolarčevoj zadužbini prvi je u nizu razgovara koji će se u okviru platforme Smart Cities organizovati u narednom periodu.

Ostale aktivnosti