CPN u Helsinkiju

CPN u Helsinkiju

Sredinom marta u Hlesinkiju je održan sastanak konzorcijuma projekta SySTEM, na kome je Centar jedan od partnera

Tim Centra za promociju nauke učestvovao je na sastanku konzorcijuma projekta SySTEM, koji je organizovan 18. i 19. marta na Univerzitetu Alto u Helsinkiju. Centar za promociju nauke je partner na ovom projektu, koji za cilj ima mapiranje postojećih programa neformalnog obrazovanja u Evropi, ali i ispitivanje uticaja ovakvog učenja na učenike između 8 i 20 godina.

Na sastanku je napravljen plan daljeg rada na projektu sa zadatkom da se u narednom periodu prikupe podaci o institucijama koje se bave neformalnim obrazovanjem u Evropi. Cilj je da na mapu stavimo 2.200 ovakvih organizacija, kojima će ovo biti prilika za umrežavanje i razmenu iskustava.

Na sastanku je predstavljena internet stranica projekta, na kojoj će biti zakačena i mapa sa formularom za prijavljivanje organizacija. Stranica se nalazi na ovoj adresi.

Pored sastanka konzorcijuma, u Helsinkiju je održana i dvodnevna co-design radionica na kojoj su pored partnera učestvovali i predstavnici naučnih komunikatora, kao i donosioca odluka iz zemalja odakle dolaze partneri. Na ovoj radionici proizvedeni su primeri dobre prakse, koji će biti predstavljeni kao rezultati projekta u vidu javnosti dostupnih alata za razmenu iskustava i za unapređenje programa institucija u vidu pomoći kod komunikacije sa učenicima, povezivanja institucija, kao i programskih sadržaja koji uključuju različite ciljne grupe i evaluacije kvaliteta programa.

 

 

Ostale aktivnosti