CPN u UNESKU

CPN u UNESKU

U sedištu Uneska, u Parizu, održan je drugi radni sastanak projekta RRING na kome je Centar za promociju nauke jedan od partnera[:]unesco_paris

U sedištu agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESKO, u Parizu, održan je drugi radni sastanak projekta RRING na kome je Centar za promociju nauke jedan od partnera.

Projekat RRING je posvećen aktuelnom evropskom konceptu Odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible Research and Innovation – RRI) koje je strateški postavljeno kao okvir za nauku, istraživanja i inovacije unutar programa Horizont 2020. Cilj projekta RRING jeste mapiranje, povezivanje i osnaživanje različitih globalnih praksi koje svojim sadržajem, načelima i ciljevima odgovaraju evropskom RRI konceptu. U konačnom, RRING projekat će pokušati da uspostavi univerzalne kriterijume i nomenklaturu kroz Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (Sustainable Development Goals – SDG).

Na sastanku su predstavljeni globalni, tematski izveštaji posvećeni statusu nauke i istraživanja, koje UNESKO redovno priprema i publikuje, s posebnim fokusom na Afriku i Južnu i Centralnu Ameriku. Posebne tematske sesije su bile posvećene integralnim elementima koji čine RRI okvir, a to su naučno obrazovanje, rodna ravnopravnost u nauci, istraživačka etika, otvoreni pristup istraživačkim rezultatima i uključivanje šire zajednice u istraživački proces. Na osnovu uspostavljenog sistema, kriterijuma i pristupa, UNESKO će do kraja godine ove materijale učiniti dostupnim preko portala GoSpin.

U okviru projekta RRING do kraja godine započinje globalno mapiranje dobrih praksi zasnovanih na ovom pristupu, uz korišćenje posebno kreirane metodologije. Uloga Centra za promociju nauke se umnogome oslanja na ulogu koju je Centar imao unutar projekta RRI Tools, te su prvi naredni koraci organizovanje radionica i prikupljanje podataka i materijala za region Jugoistočne Evrope.

Pored Nacionalnog irskog univerziteta iz Korka, kao koordinatora projekta, i CPN-a, u projektu učestvuje 26 partnera sa svih kontinenata osim Australije. Projekat RRING se finansira kroz program Horizont 2020 i traje tri godine do aprila 2021.

UNESCO_sastanak

Ostale aktivnosti