CREATIONS i HYPATIA u Naučnom klubu

CREATIONS i HYPATIA u Naučnom klubu

U četvrtak, 7.juna, u Naučnom klubu Beograd održane su aktivnosti u okviru CREATIONS i HYPATIA projekata [:]

NK

U okviru projekta CREATIONS u Naučnom klubu u Beogradu su 7. juna organizovane aktivnosti za učenike trećeg, šestog, sedmog i osmog razreda OŠ ”Učitelj Tasa” iz Niša i učenike sedmog razreda OŠ ”Branislav Nušić” iz Beograda. Učenicima su nastavnica Sanja Bulat i demonstratorke CPN-a održale radionicu Naučna pantomima, koja je nastala tokom realizacije projekta sa OŠ ”Branislav Nušić”. Tom prilikom je u Naučnom klubu u Beogradu aktivnostima prisustvovalo skoro 70 učenika.

Nakon toga, održane su projekcije naučno fantastičnih filmova učenika OŠ ”Učitelj Tasa” koje su učenici snimili uz pomoć učiteljice Milene Mladenović i nastavnika Aleksandra Gjorgijeva. Poslednja pojekcija je bila i premijera Hypatia filma, koji su snimili učenici Elektrotehničke škole ”Nikola Tesla”  u okviru istoimenog projekta.

Pred sam kraj aktivnosti u Naučnom klubu, učenici su učestvovali u Hypatia radionici, koju su održale demonstratorke CPN-a.

Učenici OŠ ”Učitelj Tasa” su nakon radionica imali priliku da posete Muzej Nauke i tehnike, gde su se uz vodiča upoznali sa tehnologijom kroz vreme, i zabavili u interaktivnoj Naučnoj igraionici.

Evropski projekat Creations posvećen je unapređenju nastave prirodnih nauka i matematike (STEM obrazovanje) i uvođenju savremenih pedagoških okvira. Projekat podržava interdisciplinarnu saradnju nastavnika uključivanjem kreativnih i umetničkih postupaka u formalnom nastavi prirodnih nauka.

Kao početni korak ka uvođenju kreativnosti u nastavi, nekoliko nastavnika je, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, napisalo 7 novih pedagoških okvira. Među tim nastavnicima nalaze se i Sanja Bulat, nastavnica fizike i hemije u OŠ ”Branislav Nuši”ć, koja je osmislila pedagoški okvir za radionicu Naučna pantomima, kao i Milena Mladenović, učiteljica u OŠ ”Učitelj Tasa”, koje je osmilila predagoški okvir za Naučnu fantastiku – STEM motivacija za snimanje naučno fantastičnog filma.

Učenici su se upoznali sa i temama kojima se bavi projekat Hypatia, a koje imaju za cilj da se  uklone rodni i bilo kakvi drugi stereotipe kada su nauka i odabir naučne karijere u pitanju.

Ostale aktivnosti