CREATIONS u Stokholmu

CREATIONS u Stokholmu

Na Kraljevskom institutu za tehnologiju (KTH) u Stokholmu održan je šesti radni sastanak projekta CREATIONS na kome je CPN jedan od partnera[:]

KTH-Interior

Evropski projekat CREATIONS, finansiran kroz program Horizont 2020, već dve i po godine uspešno razvija nove pedagoške okvire u nastavi prirodnih nauka i testira njihovu primenu u školskim sistemima jedanaest evropskih zemalja. Kako projekat ulazi u svoju završnu fazu, zaključno sa poslednjim danom septembra ove godine, sastanak u Stokholmu je bio jedna od poslednjih prilika da se zajednički analiziraju postignuti rezultati i okviri rada.

Centar za promociju nauke, u saradnji sa brojnim školama i nastavnicima širom Srbije, osmislio je jedinstveni CREATIONS program. U školama u Ruskom Krsturu, Beogradu, Nišu i Žitorađi (Pejkovcu) u toku su ili su neposredno realizovani nastavni interdisciplinarni projekti naučnih predmeta razvijeni uz korišćenje kreativnih, umetničkih postupka. Projekti oslonjeni na koncept naučnog pozorišta, savremenog plesa, pantomime ili origamija polako osvajaju škole širom Srbije, dok istovremeno materijali koji ih definišu i predstavljaju, prevedeni na engleski jezik, postaju dostupni nastavnicima iz čitave Evrope. Sa druge strane, kroz Scientix portal, naši nastavnici su u prilici da analiziraju i koriste materijale svojih kolega i pedagoških stručnjaka iz čitave Evrope, pa i šire, prevedene na srpski jezik.

CREATIONS_Stokholm

Osnovni cilj projekta jeste unapređivanje nastave prirodnih nauka, podrška interdisciplinarnoj saradnji između nastavnika različitih predmeta, uključujući i umetničke oblasti, i aktivna primena ovakvog pristupa u radu sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Na taj način se stvara neformalna mreže naučnika, nastavnika, edukatora i umetnika koji će postati ambasadori ideja i programa projekta CREATIONS.

Projekat CREATIONS se finansira iz programa Horizont 2020 Evropske komisije i pod svojim krovom okuplja ugledne institucije, univerzitete, asocijacije i institute koji se bave naukom i naučnim obrazovanjem. Pored Srbije, na projektu učestvuje još deset evropskih zemalja – Nemačka, Švajcarska, Španija, Velika Britanija, Grčka, Norveška, Finska, Malta, Francuska i Švedska.

Saznajte više projektu CREATIONS
Saznajte više o projektu Scientix

Ostale aktivnosti