Delegacija Univerziteta iz Seula u poseti CPN-u

Delegacija Univerziteta iz Seula u poseti CPN-u

Delegacija Univerziteta „Čung-Ang“ iz Seula, Južna Koreja, potpisala je Sporazum o saradnji i razumevanju sa CPN-om 24. januara

Tokom 2019. godine, Centar je bio u prilici da se susretne sa predstavnicima Univerziteta „Čung-Ang“ na konferenciji posvećenoj veštačkoj inteligenciji u organizaciji Univerziteta u Rijeci. Tom prilikom su razmenjeni planovi i ideje o mogućoj saradnji, pa je zvanična poseta Beogradu delegacije Univerziteta omogućila potpisivanje Sporazuma o saradnji i razumevanju.

Delegaciju Univerziteta su činili prof. dr Čan Kju Li i dr Hjongju Kim, koji se nalaze na čelu Instituta za humanistiku, posvećenog istraživanju uticaja veštačke inteligencije na društvene procese, sa ciljem razvoja odgovornih i održivih sistema. Kako je veštačka inteligencija jedna od centralnih oblasti rada Centra i tema brojnih programskih aktivnosti u poslednje dve godine, mogućnosti za saradnju i povezivanje su brojne i veoma aktuelne.

Istovremeno, s obzirom da Univerzitet „Čung-Ang“ u junu 2020. organizuje konferenciju posvećenu društvenim izazovima veštačke inteligencije u Rijeci, dogovoreno je učešće predstavnika Centra i predstavljanje programa i aktivnosti, koji se razvijaju i realizuju u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije.

Ostale aktivnosti