Journalists

U duhu svoje misije, Centar za promociju nauke posebnu pažnju poklanja saradnji sa novinarima i medijskim kućama koji otvaraju prostor za informisanje o nauci i tehnologiji. Imajući u vidu težak položaj medija u Republici Srbiji, Centar izgrađuje resurse koji će doprineti lakšem i boljem predstavljanju nauke u javnosti. Svi naučnopopularni materijali koje Centar proizvede ili otkupi, biće dostupni svim medijima u Republici Srbiji za slobodno korišćenje uz naznaku izvora.

Centar dodatno podržava sve medijske inicijative koje šire kulturu nauke ili doprinose njenoj promociji i popularizaciji. U saradnji sa naučnim institucijama, Centar omogućuje treninge i sve oblike usavršavanja novinara koji žele da izveštavaju o nauci i tehnologiji. Jedan od takvih programa je i Kolokijum naučnog novinarstva.

Takođe, Centar svakodnevno može da olakša rad novinara u pronalaženju tema iz nauke ili kontakata u naučnoj zajednici, ali i da im omogući lakši pristup naučnim ustanovama. Grupa za odnose sa javnošću i svi drugi zaposleni u Centru na raspolaganju su svim zainteresovanim novinarima za bilo koju vrstu pomoći.

Istražite medijsku arhivu CPN-a:

 1. Saopštenja za javnost
 2. Galerija vizuelnog identiteta CPN-a
  Svi logotipovi su slobodni za neograničeno prenošenje i objavljivanje
 3. Galerija banera CPN-a
  Svi baneri su slobodni za neograničeno prenošenje i objavljivanje
 4. Galerija fotografija naučnih ustanova i naučnopopularnih događaja
  Sve fotografije su slobodne za neograničeno prenošenje i objavljivanje uz obaveznu naznaku Izvor: www.cpn.rs
 5. Galerija video-materijala
  Svi video-prilozi su slobodni za neograničeno prenošenje i objavljivanje uz obaveznu naznaku Izvor: www.cpn.rs

Kontakt osobe:

Slobodan Bubnjević
Urednik komunikacija
redakcija@cpn.rs

Marija Đurić
Naučna novinarka
mdjuric@cpn.rs

Marija Nikolić
Naučna novinarka
mnikolic@cpn.rs

Ljiljana Ilić
Kontakt za novinare
pr@cpn.rs
+381.60.70.40.180