Visit Scientific Institutions

Visit Scientific Institutions

CPN organizes visitis to scientific institutions, laboratories, institutes and museums  in cooperation with other scientific institutions. Register and spend one exciting day with scientists!
[:]

ЦПН организује узбудљиве посете научним установама на које свако може да се пријави. Прве у низу су посете Лабораторији за експерименталну психологију, Планетаријуму и Опсерваторији на Калемегдану, и Математичком институту САНУ-а, док се у Новом Саду могу обићи сви департмани Природно-математичког факултета.

Mаксималан број учесника је до десет, будући да ће у малој групи посетиоци моћи да учествују у науци, а не само да је посматрају или да о њој читају. Поред овог програма који је назван „Отворена наука“, ЦПН организије и програм „Наука изблиза“, који радозналцима омогућава да проведу дан са научником.

Ако сте заинтересовани за ове програме, потребно је да само да попуните електронску пријаву на страници КОНКУРСИ – Електронске пријаве и јавни позиви.

Related Blogs