Impresum

Direktor Centra za promociju nauke dr Marko Krstić,  v.d. direktora Centra za promociju nauke

Glavni i odgovorni urednik: Ivan Umeljić

RedakcijaIvana Nikolić, Anđela Mrđa, Đorđe Petrović

Medijska podrška: Ljiljana Ilić

Lektura i korektura: Ivana Smolović

Video-produkcija: Tajmlajn / Bojan Živojinović

Fotografija: Milovan Milenković, Marko Risović

IT podrška:  Petar Panjković, Vladimir Cicvara

Prodaja i pretplata: Darije Janošević

Adresa internet redakcije: Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt telefon: +381.11.24.00.260

Kontakt elektronska adresa: redakcija@cpn.rs