Srpski jezik u svetu

Srpski jezik u svetu

U Naučnom klubu Beograd održana je prva tribina u okviru inicijative za popularizaciju izučavanja srpskog jezika na svetskim univerzitetima [:]

srpski

Centar za promociju nauke je sredu, 4 . aprila, u saradnji sa dr Draganom Grbić iz Instituta za slavistiku Univerziteta u Kelnu i Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu pokrenuo novi ciklus tribina posvećen izučavanju srpskog kao stranog jezika na svetskim univerzitetima.

publika

U Naučnom krugu Beograd se u okviru ove važne inicijative govorilo o popularizaciji izučavanja našeg jezika i kulture i kod stručne publike ali i šire javnosti, što je važan preduslov  ne samo naučne nego i kulturne promocije.

publika_

Na tribini su, između ostalih, govorile profesorke Filološkog fakulteta dr Rajna Dragićević, dr Vesna Krajišnik i dr Vesna Lompar, kao i dr Dragana Grbić iz Instituta za slavistiku u Kelnu, uz podršku studenata master akademskih studija Filološkog fakulteta u Beogradu.

sveska

Ostale aktivnosti