Konkurs za izgradnju štanda CPN na Sajmu knjiga

Konkurs za izgradnju štanda CPN na Sajmu knjiga

Centar za promociju nauke raspisao je konkurs za izvođenje radova na izgradnji štanda CPN-a na Sajmu knjiga

[:]

Povodom predstojećeg Sajma knjiga, Centar za promociju nauke raspisao je konkurs za izgradnju štanda na Sajmu knjiga. Ponudu mogu podneti sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i uslove iz konkursne dokumentacije.

Rok za dostavljanje ponuda je 26. septembar 2013, u 10 časova, a kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Osobe za kontakt:

Stojan Đorđević, e-mail:  sdjordjevic@cpn.rs – za pravna pitanja

Radovan Drča, e-mail:  rdrca@cpn.rs – za tehnička pitanja

Telefon: 011/2400 260, faks: 011/2400 246

 

 

Ostale aktivnosti