др Јован Трифуновић

в.д. директора

Кратка биографија

Контакт: jtrifunovic@cpn.rs

др Јован Трифуновић

др Тања Аднађевић

Сектор за програмске активности

Руководилац сектора

Контакт: tadnadjevic@cpn.rs

др Тања Аднађевић

Добривоје Лале Ерић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Слободан Јевтић

Слободан Бубњевић

Иван Умељић

Др Дубравка Вејновић

Сектор за међународне активности

Стручни сарадник за међународну сарадњу

Пројекти: Међународни пројекти*, ДНК, Изложбе, Радионице за децу

*SATORI, RRI Tools, V-Alert, PESHES, Hypatia, Re@WBC,

Експерт за етичку процену Европске комисије у програму Хоризонт 2020

Експерт за научну евалуацију пројеката Европске комисије у порграму Хоризонт 2020

Контакт: dvejnovic@cpn.rs

др Дубравка Вејновић

Љиљана Илић

Ана Јовановић

Ивана Хорват

Ана Клобучар

Сектор за програмске активности

Координаторка Сектора за програмске активности

Пројекти: Међународни пројекти, Планетаријум, ДНК, Волонтери, Радионице за децу, Истраживања, Научни клуб

Контакт: aklobucar@cpn.rs

Ана Клобучар

Катарина Анђелковић

Марија Ђурић

Борис Клобучар

Тијана Марковић

Наташа Ћирић

Сектор за правне, финансијске и техничке послове

Сарадник за опште правне послове и послове јавних набавки

Пројекти: Правно-финансијски послови

Контакт: nciric@cpn.rs

Наташа Ћирић

Винка Ђунисијевић

Ивана Смоловић

Јована Николић

Никола Здравковић

Славица Дуковић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Мирјана Панић

Александар Савић

Емилија Андрејевић

Петар Пањковић

Ђурђа Тимотијевић

Предраг Давидовић

Слободан Јовановић Цоба

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Радован Дрча

Михаило Словић