Немања Ђорђевић

Наташа Ћирић

Добривоје Лале Ерић

др Тања Аднађевић

Сектор за програмске активности

Руководилац сектора

Контакт: tadnadjevic@cpn.rs

др Тања Аднађевић

Слободан Бубњевић

Иван Умељић

Ана Јовановић

Ивана Хорват

Катарина Анђелковић

Љиљана Илић

Борис Клобучар

Тијана Марковић

Винка Ђунисијевић

Ивана Смоловић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Слободан Јевтић

Јована Николић

Никола Здравковић

Славица Дуковић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Мирјана Панић

Дубравка Вејновић

Александар Савић

Емилија Андрејевић

Петар Пањковић

Ђурђа Тимотијевић

Предраг Давидовић

Слободан Јовановић Цоба

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Радован Дрча

Михаило Словић