др Марко Крстић

в.д. директора

Кратка биографија

Контакт: mkrstic@cpn.rs

др Марко Крстић

Добривоје Лале Ерић

Иван Умељић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Слободан Јевтић

др Тања Аднађевић

Име и презиме: Марина Костић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mmatovic@cpn.rs

Марина Костић

Дарије Јаношевић

Сектор за правне, финансијске и опште послове

Саветник за маркетиншке и послове продаје

Пројекти: ЕлементиСајам књига, Продаја, Финансијски послови

Контакт: djanosevic@cpn.rs

Дарије Јаношевић

Љиљана Илић

Ивана Смоловић

Слободан Јовановић Цоба

Ана Јовановић

др Јулија Бала

Сектор за међународну сарадњу

Пројекти: Horizont2020, TAIEX,  ESOF, WORLD MINDS, ЦПН трибине

Контакт: jballa@cpn.rs

др Јулија Бала

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Мирјана Панић

Ана Клобучар

Сектор за програмске активности

Координаторка Сектора за програмске активности

Пројекти: Међународни пројекти, Планетаријум, ДНК, Волонтери, Радионице за децу, Истраживања, Научни клуб

Контакт: aklobucar@cpn.rs

Ана Клобучар

Борис Клобучар

др Бојан Кениг

Саветник за продукцију и организацију програмских садржаја

Сектор за програмске активности

Пројекти: Научни клуб, ДНК, Изложбе, Радионице за децу

Контакт: bkenig@cpn.rs

др Бојан Кениг

Владимир Цицвара

Сектор за међународну сарадњу

 

Пројекти: Научни камион

Владимир Цицвара

Данијела Вучићевић

Анђела Мрђа

Славица Дуковић

Петар Пањковић

Емилија Андрејевић

Јелена Мракић

Сектор за правне, финансијске и опште послове

Саветник за маркетиншке и послове продаје

Пројекти: ЕлементиСајам књига, Продаја, Финансијски послови

Контакт: jmrakic@cpn.rs

Јелена Мракић

Ђурђа Тимотијевић

Име и презиме: Марјана Бркић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mbrkic@cpn.rs

Марјана Бркић

Предраг Давидовић

Петар Лаушевић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Радован Дрча

Михаило Словић