dr Jovan Trifunović

v.d. direktora

Kratka biografija

Kontakt: jtrifunovic@cpn.rs

dr Jovan Trifunović

Dobrivoje Lale Erić

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Slobodan Jevtić

Ivan Umeljić

dr Tanja Adnađević

Nataša Ćirić

Darije Janošević

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: djanosevic@cpn.rs

Darije Janošević

Ljiljana Ilić

Dr Dubravka Vejnović

Sektor za saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama

Rukovodilac sektora za saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama

Projekti: Međunarodni projekti*, DNK, Izložbe, Radionice za decu

*SATORI, RRI Tools, V-Alert, PESHES, Hypatia, Re@WBC,

Ekspert za etičku procenu Evropske komisije u programu Horizont 2020

Ekspert za naučnu evaluaciju projekata Evropske komisije u porgramu Horizont 2020

Kontakt: dvejnovic@cpn.rs

dr Dubravka Vejnović

Ivana Smolović

Đurđa Timotijević

Ana Jovanović

Julija Bala

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Mirjana Panić

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Boris Klobučar

Nemanja Kostić

Vladimir Cicvara

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Projekti: Naučni kamion

Vladimir Cicvara

Danijela Vučićević

Jovana Nikolić

Anđela Mrđa

Slavica Duković

Emilija Andrejević

Petar Panjković

Jelena Mrakić

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: jmrakic@cpn.rs

Jelena Mrakić

Ime i prezime: Marina Matović

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mmatovic@cpn.rs

Marina Matović

Slobodan Jovanović Coba

Predrag Davidović

Ime i prezime: Marjana Brkić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mbrkic@cpn.rs

Marjana Brkić

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Radovan Drča

Mihailo Slović