Nataša Ćirić

Sektor za pravne, finansijske i tehničke poslove

Saradnik za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki

Projekti: Pravno-finansijski poslovi

Kontakt: nciric@cpn.rs

Nataša Ćirić

Dobrivoje Lale Erić

dr Tanja Adnađević

Sektor za programske aktivnosti

Rukovodilac sektora

Kontakt: tadnadjevic@cpn.rs

dr Tanja Adnađević

Slobodan Bubnjević

Marija Đurić

Ivan Umeljić

Ana Jovanović

Ivana Horvat

Katarina Anđelković

Ljiljana Ilić

Boris Klobučar

Tijana Marković

Vinka Đunisijević

Ivana Smolović

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Slobodan Jevtić

Jovana Nikolić

Nikola Zdravković

Slavica Duković

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Mirjana Panić

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Dr Dubravka Vejnović

Aleksandar Savić

Emilija Andrejević

Petar Panjković

Đurđa Timotijević

Predrag Davidović

Slobodan Jovanović Coba

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Radovan Drča

Mihailo Slović