dr Marko Krstić

v.d. direktora

Kratka biografija

Kontakt: mkrstic@cpn.rs

dr Marko Krstić

Dobrivoje Lale Erić

Ivan Umeljić

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Slobodan Jevtić

dr Tanja Adnađević

Ime i prezime: Marina Kostić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mmatovic@cpn.rs

Marina Kostić

Darije Janošević

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: djanosevic@cpn.rs

Darije Janošević

Ljiljana Ilić

Ivana Smolović

Slobodan Jovanović Coba

Ana Jovanović

dr Julija Bala

Sektor za međunarodnu saradnju

Projekti: Horizont2020, TAIEX,  ESOF, WORLD MINDS, CPN tribine

Kontakt: jballa@cpn.rs

dr Julija Bala

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Mirjana Panić

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Boris Klobučar

dr Bojan Kenig

Savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja

Sektor za programske aktivnosti

Projekti: Naučni klub, DNK, Izložbe, Radionice za decu

Kontakt: bkenig@cpn.rs

dr Bojan Kenig

Vladimir Cicvara

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Projekti: Naučni kamion

Vladimir Cicvara

Danijela Vučićević

Anđela Mrđa

Slavica Duković

Petar Panjković

Emilija Andrejević

Jelena Mrakić

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: jmrakic@cpn.rs

Jelena Mrakić

Đurđa Timotijević

Ime i prezime: Marjana Brkić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mbrkic@cpn.rs

Marjana Brkić

Predrag Davidović

Petar Laušević

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Radovan Drča

Mihailo Slović