dr Jovan Trifunović

v.d. direktora

Kratka biografija

Kontakt: jtrifunovic@cpn.rs

dr Jovan Trifunović

dr Tanja Adnađević

Sektor za programske aktivnosti

Rukovodilac sektora

Kontakt: tadnadjevic@cpn.rs

dr Tanja Adnađević

Dobrivoje Lale Erić

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Slobodan Jevtić

Slobodan Bubnjević

Ivan Umeljić

Dr Dubravka Vejnović

Sektor za međunarodne aktivnosti

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju

Projekti: Međunarodni projekti*, DNK, Izložbe, Radionice za decu

*SATORI, RRI Tools, V-Alert, PESHES, Hypatia, Re@WBC,

Ekspert za etičku procenu Evropske komisije u programu Horizont 2020

Ekspert za naučnu evaluaciju projekata Evropske komisije u porgramu Horizont 2020

Kontakt: dvejnovic@cpn.rs

dr Dubravka Vejnović

Ljiljana Ilić

Ana Jovanović

Ivana Horvat

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Katarina Anđelković

Marija Đurić

Boris Klobučar

Tijana Marković

Nataša Ćirić

Sektor za pravne, finansijske i tehničke poslove

Saradnik za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki

Projekti: Pravno-finansijski poslovi

Kontakt: nciric@cpn.rs

Nataša Ćirić

Vinka Đunisijević

Ivana Smolović

Jovana Nikolić

Nikola Zdravković

Slavica Duković

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Mirjana Panić

Aleksandar Savić

Emilija Andrejević

Petar Panjković

Đurđa Timotijević

Predrag Davidović

Slobodan Jovanović Coba

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Radovan Drča

Mihailo Slović