Sektor za saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama Centra za promociju nauke ima za cilj intenziviranje aktivnosti usmerenih ka jačanju saradnje naučno-istraživačkih organizacija, Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje, lokalnih samouprava, privrednog i industrijskog sektora, kao i njihovom usmeravanju ka međunarodnim izvorima finansiranja. Želja nam je da kroz kontinuiranu i stabilnu saradnju svih zainteresovanih strana damo doprinos društveno odgovornom istraživanju, inovacijama i poslovanju, unapredimo naučno-istraživački rad, povećamo vidljivost rezultata domaće naučne zajednice i uskladimo ih sa potrebama lokalnih zajednica i društva u celini.
Kao institucija sa višegodišnjim iskustvom u pripremi i rukovođenju projektima, CPN je u mogućnosti je da Vam pruži tehničko-administrativnu podršku pri procesu aplikacije i koordinacije projekta i kroz saradnju sa brojnim institucijama doprinese boljem strateškom povezivanju naučne zajednice.

SEKTOR ZA SARADNJU SA NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA

Slavica Duković