У Групи за научне клубове обављају се послови који се односе на Научни клуб у Београду и научне клубове на регионалном нивоу, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, ради промоције науке.

ГРУПА ЗА НАУЧНЕ КЛУБОВЕ