U Grupi za naučne klubove obavljaju se poslovi koji se odnose na Naučni klub u Beogradu i naučne klubove na regionalnom nivou, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, radi promocije nauke.

GRUPA ZA NAUČNE KLUBOVE