У Групи за логистику и техничке послове обављају се послови који се односе на техничке процесе у оквиру Центра, послови везани за евиденцију саобраћаја и возача, послови везани за спровођење мера заштите на раду, противпожарне заштите, заштите животне околине, као и за спровођење мера других облика заштите.

ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ