U Grupi za logistiku i tehničke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na tehničke procese u okviru Centra, poslovi vezani za evidenciju saobraćaja i vozača, poslovi vezani za sprovođenje mera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, zaštite životne okoline, kao i za sprovođenje mera drugih oblika zaštite.

GRUPA ZA TEHNIČKE POSLOVE