У Кабинету се обављају послови који се односе на спровођење стратешких циљева Центра у складу са законом прописаним надлежностима, Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије и Програмом промоције науке. Поред наведеног, у Кабинету се реализују саветодавни и протоколарни послови, као и послови за односе са јавношћу.

КАБИНЕТ

Sorry, this entry is only available in Srpski.

PhD Marko Krstić